Εμείς

Διαφάνεια

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία κάθε συλλογικού εγχειρήματος

Στόχος του «ΜΑζΙ» υπήρξε εξαρχής η δημιουργία ενός διαφορετικού παραδείγματος οργάνωσης και διακίνησης της αγροτικής παραγωγής, που θα βασιζόταν στη συλλογική δουλειά, στη συμμετοχή και στην αλληλεγγύη, έξω από τα μοντέλα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της εμπορευματοποίησης και της συμπίεσης του κόστους υπέρ της αύξησης του κέρδους των μεσαζόντων.
Σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα, κεντρικό ρόλο παίζει η διαφάνεια ως θεμέλιο της δημοκρατικής μας λειτουργίας. Η διαφάνεια στο εγχείρημά μας επιτελείται σε δύο επίπεδα: αφενός, στη λειτουργία των ίδιων των ΚΟΙΝΣΕΠ και στις διαδικασίες τους, εξασφαλιζοντας τη δημοκρατική τους λειτουργία και την ισοτιμία των εταίρων, αφετέρου, στο σεβασμό προς τον καταναλωτή, ο οποίος έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τόσο την ποιότητα του προϊόντος, όσο και τη διαμόρφωση της τιμής του.
Έτσι, οι τρεις ΚΟΙΝΣΕΠ που απαρτίζουν το εγχείρημα «ΜΑζΙ» μέχρι σήμερα, και όσες ενδεχομένως προστεθούν σε αυτό στο μέλλον, δεσμεύονται κατ’ αρχάς στην τήρηση δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών λειτουργίας. Κάθε εταίρος των τριών ΚΟΙΝΣΕΠ διαθέτει μία (1) ψήφο και συμμετέχει ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων καθεμιάς από αυτές. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες αποφασίζεται, παραδείγματος χάρη, ποιες δομές και πρωτοβουλίες θα χρηματοδοτηθούν από το «ευρώ της αλληλεγγύης».
Η δημοκρατικότητα και η διαφάνεια των διαδικασιών δημιουργούν κοινότητα και δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των μελών των ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία συναποφασίζουν για κάθε θέμα που προκύπτει.
Ενώ στο δεύτερο επίπεδο, διαφάνεια υπάρχει όσον αφορά τη διαμόρφωση της  τιμής των προϊόντων μας. Τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές γνωρίζουν σε τι αντιστοιχεί κάθε ευρώ της τιμής πώλησης του λαδιού, παραδείγματος χάρη, που παράγει η «Μεσσήνης Γαία».
Αναλυτικά, από τα 14 ευρώ που είναι η τιμή πώλησης σήμερα:
●      6 ευρώ πηγαίνουν στον παραγωγό
●      5 ευρώ είναι το κόστος του Logistics (τυποποίηση, συσκευασία, ποιοτικός έλεγχος, φόροι, μεταφορές)
●      1 ευρώ πηγαίνει στο λειτουργικό κόστος της SolidariTrade
●      1 ευρώ αφορά το λειτουργικό κόστος της SoliExpo
●      1 ευρώ, τέλος, είναι το «ευρώ της αλληλεγγύης», το οποίο προσφέρει και στο εγχείρημα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και κινητοποιεί ανθρώπους σε διάφορες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό.
Δέσμευση διαφάνειας υπάρχει και στο επίπεδο της ποιότητας. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε όλες τις πιστοποιήσεις και τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων του προϊόντος που αγοράζουν, έτσι ώστε να είναι βέβαιοι ότι αυτό που φτάνει στα χέρια και το τραπέζι τους έχει παραχθεί μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους, έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί.
Εντέλει, γνωρίζουν με τρόπο σαφή και διαφανή, ότι το προϊόν αυτό συνδυάζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα στη δικαιότερη δυνατή τιμή. Αυτό λειτουργεί θετικά με δύο τρόπους: από τη μια, σφυρηλατεί μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης, από τη άλλη, δημιουργεί συνειδητούς καταναλωτές και ενεργούς και αλληλέγγυους πολίτες.
 
 

Related Articles

Όλοι ΜΑζΙ

Όλοι ΜΑζΙ

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη

Ποιοι είμαστε

Μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που προωθεί τα καλά αγαθά της Ελληνικής Γης στην Ευρώπη. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, σχεδιάζουμε, τυποποιούμε και ταξιδεύουμε τα Συνεταιριστικά προϊόντα "ΜΑζΙ" εκεί όπου συναντούν ανθρώπους που θα τα γευτούν, θα τα αγαπήσουν και θα τα σεβαστούν!

Οι συνεργάτες μας