Εμείς

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα δεν είναι μια ακόμη λέξη του καιρού μας, είναι αναγκαίος όρος ύπαρξης για κάθε εγχείρημα, για τις κοινωνίες μας και το περιβάλλον

Όταν δημιουργήσαμε το «ΜΑζΙ», ο πρώτος στόχος μας ήταν να καταστήσουμε το εγχείρημά μας βιώσιμο, να το οργανώσουμε δηλαδή με τέτοιους όρους ώστε να έχει διάρκεια και να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική για τους παραγωγούς ελαιολάδου, οι οποίοι, στην άγρια καπιταλιστική αγορά, υποχρεώνονται να πωλούν σε πολύ χαμηλές τιμές το προϊόν του μόχθου τους σε μεσάζοντες και εμπόρους.

Πρώτος όρος βιωσιμότητας λοιπόν ήταν η παράκαμψη της κλασικής εμπορικής διαδρομής για τη διακίνηση του ελαιόλαδου, η εξασφάλιση υψηλής και δίκαιης τιμής για τον παραγωγό και η ασφάλεια παραγωγής, η εκ των προτέρων δέσμευση όσον αφορά τη ζήτηση της ετήσιας παραγωγής ώστε να εξασφαλίζεται βιωσιμότητα τόσο για τον ίδιο, όσο και για το σύνολο του εγχειρήματος.

Η κοινότητα που δημιουργούν οι τρεις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν το «ΜΑζΙ» (και άλλες που μπορεί να ενταχθούν σε αυτό στο μέλλον) εξασφαλίζει στους παραγωγούς της Κοιν.Σ.Επ «Μεσσήνης Γαία» δύο πράγματα: αφενός, τιμή αγοράς για το προϊόν τους σημαντικά υψηλότερη από αυτή που τους προσφέρει το συμβατικό εμπόριο και οι μεσάζοντες, και αφετέρου τη σιγουριά της ζήτησης για ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο μέρος της ετήσιας παραγωγής τους.

Όμως η έννοια της βιωσιμότητας υπερβαίνει την απλή επιβίωση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά το περιβάλλον και τους πόρους του, την κοινωνική συνοχή, το δίκαιο εμπόριο, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τους εργαζόμενους, την κοινωνική προσφορά.

Η βιωσιμότητα δεν μπορεί να αφορά άτομα ή μεμονωμένες ομάδες, είναι προσανατολισμένη προς το κοινό καλό, της κοινότητας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του πλανήτη.

Το ελαιόλαδο «ΜΑζΙ» παράγεται με τους κανόνες της βιολογικής καλλιέργειας και τα μέλη του συνεταιρισμού των παραγωγών δεσμεύονται σε ενοποιημένες καλλιεργητικές μεθόδους, μη επιβλαβείς για το περιβάλλον. Έτσι εξασφαλίζει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ένας άλλος στόχος του εγχειρήματος «ΜΑζΙ» είναι να κρατήσει τους νέους στον τόπο τους και να τους προσφέρει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή με σύγχρονους τρόπους που θα τους εξασφαλίζουν με αξιοπρέπεια τα προς το ζην.

Αλλά και η μέριμνα για τους εργάτες γης που απασχολούνται στις αγροτικές εργασίες αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εγχειρήματός μας. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, πολύ μακριά από τα φαινόμενα ακραίας εκμετάλλευσης και απαξίωσης της ανθρώπινης εργασίας που βλέπουμε αλλού, ενίοτε και πολύ κοντά μας.

Στόχος του «ΜΑζΙ» είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και στις τρεις διαστάσεις της, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα μπορεί να προσφέρει σε προσιτή τιμή.

Επιτυγχάνοντάς το αυτό, η κοινότητα του «ΜΑζΙ» κερδίζει και τη δυνατότητα να προσφέρει σε άλλους που έχουν ανάγκη, είτε προσφέροντας σε δομές και ευάλωτες ομάδες ένα μικρό τμήμα της παραγωγής της, είτε μέσω του «ευρώ της αλληλεγγύης» με το οποίο στηρίζει συλλογικότητες και δράσεις που τα μέλη της επιλέγουν με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

Βιώσιμο είναι ένα εγχείρημα που εξασφαλίζει τη διάρκειά του, την ευημερία των μελών του αλλά και που προσφέρει ενεργά στο ευρύτερο σύνολο, στην κοινωνία.
Image

Related Articles

Όλοι ΜΑζΙ

Όλοι ΜΑζΙ

Διαφάνεια

Διαφάνεια

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη

Ποιοι είμαστε

Μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που προωθεί τα καλά αγαθά της Ελληνικής Γης στην Ευρώπη. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, σχεδιάζουμε, τυποποιούμε και ταξιδεύουμε τα Συνεταιριστικά προϊόντα "ΜΑζΙ" εκεί όπου συναντούν ανθρώπους που θα τα γευτούν, θα τα αγαπήσουν και θα τα σεβαστούν!

Οι συνεργάτες μας